Skärmavbild 2017-10-05 kl. 21.32.36.png

Industrilokaler

Koncepthallar

Investeringar i industrilokaler sträcker sig i regel över 14-20 månader. Projekten drivs av en erfarna byggherrar och säljs till små eller medelstora företag, oftast i bostadsrättsform. Avkastningen varierar beroende på projektets storlek samt den förväntade byggtiden.

 

Cleveland

Hyresfastigheter

Ohio, USA

Investeringar i hyresfastigheter passar den som söker passiva inkomster över tid. Som fastighetsägare är du själv ansvarig för ditt hus men har ett managementbolag som sköter den dagliga driften. Avkastningen beror på i vilket område huset ligger, samt på husets storlek och standard. 

Mälarhöjden

Bostäder

Fastighetsförädling

I förädlingsprojekt strävar man efter att skapa värde genom att utveckla och optimera fastigheter. Bostadsprojekten är i regel längre än industriprojekten då byggprocessen är mer komplex. Avkastningen varierar beroende på vilken typ av bostadsprojekt det är samt på projektets storlek.